För att fortlöpande kunna förbättra vår webbplats följer vi vilka sidor på webbplatsen som besöks och hur länge besökaren stannar på respektive sida. Detta görs med hjälp av registrering av IP-adresser på användarnas datorer och med cookies. Registrering av din IP-adress är ett led i vår administration av siten och vi kan inte identifiera dig som person med hjälp av IP-adressen.

En cookie är en liten fil som servern lagrar på din dator varefter cookien läser av datorns trafik på vår webbplats. Varje gång du besöker vår webbplats uppdateras cookien och returneras till din hårddisk. En cookie kan inte identifiera dig som person – den känner bara igen den cookie som den själv har lagt på din dator.

Det är möjligt att ställa in webbläsaren att inte acceptera cookies. Du måste inte acceptera cookies för att kunna använda vår webbplats, däremot kan vissa eller delar av funktioner på webbplatsen inte användas om du inte tillåter cookies.

Läs mer om cookies på PTS hemsida som du hittar här.

Integritetspolicy

I den utsträckning du lämnar ut uppgifter om dig själv då du besöker den här webbplatsen kommer de att behandlas i överensstämmelse med den vid varje tillfälle gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för de uppgifter du lämnar ut online innan uppgifterna har mottagits av oss. Om du är barn, ungdom eller om du inte har använt Internet tidigare bör du ta hjälp av en vuxen person som du litar på när du använder Internet och lämnar ut uppgifter om dig själv.