Föredrag”Vill er skola minska fördomarna mot minoritetsgrupper i samhället?”

Inledningsvis koncentrerar jag mig till skolor men är även öppen för andra förslag så känner du att du skulle ha nytta av en föreläsning av mig i något annat sammanhang, tveka inte att ta kontakt med mig.

Det finns idag många olika grupper i vårt samhälle som diskrimineras, mobbas och utsätts för hatbrott p.g.a. till exempel hudfärg, sexuell läggning, klädstil och könsöverskridande. Jag är övertygad om att det i de allra flesta fall bygger på okunskap och rädsla för det okända. Det som faller utanför samhällets norm om hur saker och ting ska vara, anses onormalt.

Genom att hålla föredrag för elever hoppas jag kunna minska fördomarna mot olika transpersoner i samhället. Jag är själv transvestit och berättar därför om mina erfarenheter från mitt liv. Många personer känner till ordet transvestit men vad det innebär och att det dessutom finns många andra grupper av transpersoner känner man inte till. Det är vanligt att man blandar ihop begreppen och det finns därför ett uppenbart behov av information om detta.

Hur vanligt transvestism är vet ingen med säkerhet men det är högst troligt att du som läser detta känner någon som är transvestit, utan att ha en aning om det. Det är alltså betydligt vanligare än folk i allmänhet tror.

Könsöverskridare har funnits i alla tider och alla kulturer, så det är på tiden att vi blir accepterade i samhället i likhet med andra minoritetsgrupper. Varför inte anordna en temadag med inriktning på minoritetsgrupper samtidigt.

Jag föredrar en skolklass åt gången, då det blir lättare för eleverna att våga ställa sina frågor i en mindre grupp. Varje föredrag tar ca 1 timma (inklusive frågestund).

För mer information om det praktiska och för referenser. Välkommen att ta kontakt med mig på e-mail: här